Czy doładowanie Revolut jest traktowane jako wydawanie za granicą?

Hej,

Mój adres w Revolut to Polska, w PDFach z podsumowaniami doładowań widnieją dane oddziału w UK, IBAN konta jest litewski.

Zatem czy dodawanie kasy do Revolut za pomocą karty Curve będzie traktowane jako zakupy za granicą i będą stosowane opłaty jak poniżej:

Lub może będą inne opłaty / limity?

1 Like

This topic was automatically closed 7 days after the last reply. New replies are no longer allowed.