Karta virtualna zostaje Wszędzie odrzucona

Nie mogę nigdzie zapłacić kartą a mam bilans 1000

Pomoże ktoś

support@curve.com

This topic was automatically closed 7 days after the last reply. New replies are no longer allowed.