Karta zablokowana 3x zły PIN

Witam. Podczas płacenia w sklepie 3 razy wpisałem nieprawidłowy kod PIN przez co karta się zablokowała. Nie widzę w aplikacji możliwości jej odblokowania ani zmiany PIN-u. Ma ktoś jakiś pomysł ?
Pozdrawiam.

https://help.curve.com/declines-we-can-fix-H1BDBO28O

Blocked PIN
When there are too many incorrect PIN attempts, we’ll block your card to keep it safe in case it’s stolen.
Contact us and we’ll help you recover your PIN (you’ll also have to visit an ATM to complete the process).

This topic was automatically closed 7 days after the last reply. New replies are no longer allowed.