Literówka w zamówieniu oraz na karcie płatniczej

Cześć, niestety doszło do pomyłki z mojej strony w wpisywaniu danych, karta została do mnie doręczona i mam prośbę o pomoc, abyś zaktualizował moje nazwisko. Rozumiem, że wiążę się to z przesłaniem nowej karty? Dosłowna literówka w nazwisku.

To jest społeczność użytkowników. Skontaktuj się z pomocą techniczną Curve (support@curve.app).

This topic was automatically closed 7 days after the last reply. New replies are no longer allowed.