Mail Order/Telephone Order (MOTO)

Czy transakcje MOTO można realizować kartą Curve?