Moje wydatki w zł (PLN) są przeliczane na GBP i błędnie prezentowane jako zł (PLN)

Moje wydatki w zł (PLN) są przeliczane na GBP i błędnie prezentowane jako zł (PLN).
Przykładowo po zaplaceniu 89,00 zł mam info, że wydałem 16 zł (powinno byc 16 GBP) i dzienny limit się zmniejsza o… 16 zł.
Nie wiem w jakiej w koncu walucie mam prezentowane limity?
W zł/PLN jak mam na ekranie czy w GBP?

Po aktualizacji do wersji 3.5.1 błąd występuje nadal. Za to wyświetla się symbol waluty GBP.
Zarówno przy kwtach wydatków (dobrze) jak i prz limitach (źle). Wartości te same co w poprzedniej wersji tylko symbol waluty się zmienił.

Hey @Slavekk, sorry for missing this before! This sounds like it’s potentially a display error. Have you tried uninstalling and reinstalling the app just yet?

Tak.
Po ponownej instalacji bez zmian

Can you also please check your phone’s regional settings to make sure that they’re set to Polish? This could be affecting the display currency being used.

Tak, mam Polskę jako kraj i język polski interfejsu.
Ale się chyba nie rozumiemy.
Najwyraźniej aplikacja nie potrafi wyświetlić na ekranie dwóch walut, a z niewiadomych przyczyn używa dwóch walut.
Na ekranie z limitami widzę wydatki bieżące (dzienne, miesięczne i roczne) obliczane w GBP i przy tych wartościach stoją symbole właściwej waluty.
Natomiast moje limity wydatków są podawane w PLN, ale przy nich też stoi symbol waluty brytyjskiej.
Nie wierzę, żebym miał roczny limit wydatków 7 000 000 GBP. To raczej jest 7 000 000 PLN, ale przy tej wartości stoi symbol waluty GBP, czyli niewłaściwy.
Jeśli mam limity podane w PLN, to po co wydatki są przeliczane na GBP?

Hi again @Slavekk, I’ve attempted to look into this for you with our team but it sounds like our support team are struggling to advise on the issue without seeing your account for themselves.

Please raise a chat in the Curve app so that they can troubleshoot this issue with you directly. I would also recommend including screenshots of the issue as this helps to get to the root of the problem much faster!