Wypłata z bankomatu

Czemu nie mogłam wypłacić z bankomatu ING środków z curve karty? Czy środków zgromadzone za założenie konta z polecenia nie da sie wypłacić?

https://support.imaginecurve.com/hc/en-gb/articles/360001794657-What-is-Curve-Cash-?mobile_site=true

Once you’ve accumulated points, you can use them to make purchases anywhere where you’d normally use your Curve card, with the exception of ATMs.

Ok, thank you. I się not notice this record

czw., 28 maj 2020, 13:29 użytkownik Paul via Curve Community <imaginecurve@discoursemail.com> napisał:

This topic was automatically closed 7 days after the last reply. New replies are no longer allowed.